ČOV - Loučná

Kategorie: betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 5/2012 - 10/2013

ČOV - Loučná

Od května 2012 se naše firma účastnila česko - německého projektu odvádění a čištění odpadních vod - Čisté vody horního Krušnohoří v Loučné. Investorem této stavby bylo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, a naše firma se účastnila této stavby jako hlavní dodavatel. Stavba byla dokončena koncem října 2013.