Zahájení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Loučné

V dubnu 2012 byla započata realizace německo-českého projektu odvádění a čištění odpadních vod Čisté vody horní Krušnohoří Loučná - kanalizace a čistírna odpadních vod. 

Zahájení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Loučné

Investorem projektu je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a zhotovitelem projektu je firma MOBIKO plus a.s.

Předpokládaný termín dokončení díla je stanoven na 30.9.2013.