Dokončení stvaby Kanalizace a ČOV Hartmanice

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 09/2014 - 09/2015

V září byla ukončena stvaba Kanaliazce a ČOV Hartmanice, jejíž výstvaba probíhala od září roku 2014. Realizace zahrnovala objekt ČOV pro 450 EO, vybudování kanalizačních stok, veřejných částí kanalizačních přípojek, vodovodní přípojku, přípojku NN a příjezdovou komunikaci s asfaltobetonovým krytem. Součástí těchto objektů bylo zhotovení části kanalizace bezvýkopovou technologií v profilu D315 mm.