Dokončené stavby v roce 2018

Sazovice - odkanalizování

Kanalizace Kněževes II a III etapa

Dešťová a splašková kanalizace Výpusta - Police, I. etapa

V letošním roce byly dokončeny a předány tyto stavby:

Kanalizace Kněževes II a III etapa, Sazovice - odkanalizování, Dešťová a splašková kanalizace Výpusta - Police, I. etapa.