Dokončení rekonstrukce mostu v Kopřivnicie

Kategorie: Betonové konstrukce

Délka projektu: 11/2012 - 11/2013

Dokončení rekonstrukce mostu v Kopřivnicie

V období 11/2012 - 11/2013 prováděla naše firma rekonstrukci mostu ev.č. 480 - 002 na silnici II/480 v Kopřivnici. Na této stavbě se naše firma podílela jako subdodavatel pro firmu SMP Praha.