Dokončení stavby ,,Horní Loučky - kanalizace a ČOV"

Kategorie: betonové konstrukce  - ČOV a kanlizace

Délka projektu: 08/2014 - 07/2015

Dokončení stavby ,,Horní Loučky - kanalizace a ČOV"

Dílo obsahovalo výstavbu mechanicko-biologické ČOV pro 330 EO, 1 ks ČS v ČOV a 1 ks ČS na výtlaku, nové splaškové kanalizace v celkové délce 1630 metrů z plastového potrubí DN 250,100 ks kanalizačních přípojek v celkové délce 479 metrů a výtlačný řád v délce 271 metrů. Sooučástí díla byla i obnova asfaltových komunikací a zpevněných povrchů.