Dokončení stvaby ,,Janová, splašková kanalizace"

Kategorie: Betonové konstrukce -  kanalizace

Délka projektu: 08/2014 - 09/2015

Realiazce zahrnovala výstvabu 3 ks ČS, gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního odbočení, 2 výtlačné řády, protlak pod řekou Bečvou a protlak pod drážním tělesem. Součástí výstvaby byla obnova místních asfaltových komunikací a zpevněných povrchů.