Otevření ČOV Lhota Rapotina 21.11.2012

Dne 21.11.2012 proběhlo slavnostní otevření ČOV v obci Lhota Rapotina. Realizace této stavby byla započata dne 1.4.2011 a dokončena 30.11.2012. Naše firma se této stavby účastnila jako generální dodavatel. 

Otevření ČOV Lhota Rapotina 21.11.2012

Otevření se zúčastnili starosta obce Lhota Rapotina Ing. Michal sedlák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Ivo Polák  a za firmu MOBIKO plus a.s. stavbyvedoucí ing. Tomáš Zajíček, ing. Zuzana Lacinová a člen představenstva Zdeněk Zajíček.