Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod - Leština, kanalizace Hrabišín

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace, hloubkové zakládání staveb

Délka projektu: od 07.2012 do 09.2013

Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod - Leština, kanalizace Hrabišín

Právě probíhá rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod v obci Leština, a stavba kanalizačního řádu a přípojek v obci Hrabišín. Na této stavbě se naše firma podílí jako subdodavatel pro firmu ARKO technology.

Realizují se 2 nadzemní kruhové železobetonové monolitické nádrže o průměru 6 m a výšce 5,5 m, další 2 kruhové železobetonové monolitické nádrže o průměru 9 m a výšce 4,8 m , přístavba objektu provozní budovy a výstavba budovy hrubého předčištění a kalového hospodářství, dále sanace stávajících nádrží a vybudování areálových komunikací. Nedílnou součástí projektu je čerpací stanice na síti v Leštině - monolitická železobetonová konstrukce založená na kótě - 7 m ve stísněných podmínkách s velmi vysokou hladinou podzemní vody. Z toho důvodu zde byla použita technologie štětované stavební jámy - tuto technologii vlastníme a provádíme sami (viz. Hloubkové zakládání staveb). Stejnou technologii zakládání využíváme pro výstavbu čerpací stanice na síti v Lesnici, kde se jedná o prefabrikované nádrže o průměru 2,5 m osazených na kótě - 6,5 m.