Zahájena stavba: Prodejna Billa - Ostrava Mariánské Hory

Kategorie: Betonové konstrukce - kanalizace, komunikace

Délka projektu: 11/2015 -12/2015

V listopadu 2015 byla zahájena stavba: Prodejna Billa - Ostrava Mariánské Hory. Jedná se o novou stavbu občanské vybavenosti - stavba pro obchod.

Stavba zahrnuje tyto objekty: komunikace a zpevněné plochy, vodohospodářský objekt (kanalizační přípojka, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, zasakovací objekt, kanalizace z parkovacích ploch s předčištěním v ORL, kanalizace z vozovek bez předčištění, akumulace dešťových vod s regulátorem odtoku), vodovodní přípojka, veřejné osvětlení, přeložka kabelu NN, plynovodní přípojka, prodejní hala, přeložka trakčního stožáru tramvajové dráhy.

Naše firma realizovala tyto objekty: komunikace a zpevněné plochy, vodohospodářský objekt (kanalizační přípojka, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, zasakovací objekt, kanalizace z parkovacích ploch s předčištěním v ORL, kanalizace z vozovek bez předčištění, akumulace dešťových vod s regulátorem odtoku).