Zahájena stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Police II.etapa

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 11/2015 - 10/2016

Stavba ,,Splašková kanalizace a ČOV obce Police, II. etapa" řeší dostavbu splaškové kanalizace v obci Police u Valašského Meziříčí. V rámci výstavby se bude realizovat: čerpací stanice, výtlak, kanalizační přípojky, přeložka stávající dešťové kanalizace a protlak pod státní komunikací.