GO parního kondenzátního potrubí DN 350/200 b.č.1 = 102 - b.č.14a v Přerově

Kategorie: Inženýrské sítě - parovod

Investor: TENZA a.s.

Délka projektu: 2007

Rozsah stavebních prací zahrnoval: Provedení na stavebně připraveném podloží pokládku betonu a následně vybudování ŽB kanálu včetně pevných bodů parovodního potrubí mezi shora uvedenými lomovými body. Po dokončené montáži parovodního potrubí byl proveden zákryt ŽB kanálu betonovými prefabrikáty včetně provedení hydroizolací a krycí vrstvy izolace betonovým potěrem.


GO parního kondenzátního potrubí DN 350/200 b.č.1 = 102 - b.č.14a v Přerově