Kanaliazce a ČOV Mikulůvka

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor:

Délka projektu: 01/2013 - 09/2013

Dílo obsahovalo ČOV pro 800 EO, hlavní stokový řád v celkové délce 853 m o průměru potrubí DN 250 a kanalizační odbočení v délce 132 metrů.