Mrsklesy - splašková kanalizace a ČOV

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor:

Délka projektu: 4/2013 - 11/2013

Dílo obsahovalo ČOV pro 680 EO, hlavní stokový řád v celkové délce 1550 metrů a kanalizační odbočení v délce 451 metrů.


Mrsklesy - splašková kanalizace a ČOV