Profil společnosti

Společnost MOBIKO plus a.s. byla založena v roce 2002 s cílem působit na trhu stavebních prací a dodávek se zaměřením na průmyslové stavitelství.

V následujících letech společnost zaznamenala dynamický rozvoj a profilovala se jako stavební firma se zaměřením na inženýrské sítě. MOBIKO plus a.s. je dnes firma s mladým kolektivem cca 100 zaměstnanců se stavebně montážním zaměřením. Mezi její hlavní aktivity patří výstavba a  rekonstrukce rozvodů pro dodávku tepla, průmyslových a obytných objektů, aktivity v oblasti vodního hospodářství – výstavba a rekonstrukce kanalizací, úpravy vodních toků, realizace jiných inženýrských sítí, monolitických betonových konstrukcí, opravy a výstavby komunikací, výroba a montáž lehkých ocelových hal. Společnost rozšiřuje svoje aktivity také do oblasti výrobní a inženýrsko-projekční činnosti.

Společnost MOBIKO plus a.s. klade důraz na neustálé zlepšování kvality, což bylo potvrzeno získáním certifikátu systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 pro oblast provádění staveb, jejich změn a odstraňování se zaměřením na zemní práce liniových staveb.

Záměrem vedení společnosti je udržet stávající rozvíjející se trend a vybudovat firmu, která by byla schopna přinášet nejenom zisk, ale i stabilní pracovní jistoty a příležitosti pro své zaměstnance.