Hloubkové zakládání staveb

Ražení ocelových štětovnic

Důležitou úlohu při zakládání staveb představuje beranění ocelových štětovnic trvale zabudovaných či s následným vytažením.

Naše firma vlastní jedinečnou technologii, kdy je beranidlo namontováno na pásový bagr (26 tun), díky čemuž se dokážeme dostat do těžko přístupných terénů (vodního koryta, svahy, břehy). Pomocí rámů z ocelových štětovnic dochází k zajištění stavební jámy. Vysokofrekvenční technologie beranění je vhodná do husté zástavby a je variabilní v rozsahu použití (statické zabezpečení objektů, hrází).

Klasické piloty vrtané rotační technologií

Další z řady technologií je vrtání klasickou rotační technologií, která je použitelná v rozmanitých geologických podmínkách. Vrták je umístěn na tyči speciální konstrukce, která umožňuje dosahovat hloubky 12 m. 

Naše firma vlastní dílnu pro zpracování ocelové armatury, čímž jsme schopni kompletní dodávky pilotů na klíč. (Používáme piloty v profilech od 150 do 1000 mm.)

Stříkané betony

Jedná se o nanášení směsí betonu v tenkých vrstvách stříkáním. Stříkání je možné provádět buď mokrým nebo suchým způsobem. Při nástřiku suchého betonu se smíchá betonová směs s vodou v ústí pistole. Tento způsob je vhodný pro použití na malé a středně velké plochy. Při nástřiku mokrých betonů je betonová směs dávkována do čerpadla přímo z autodomíchavače. Tímto způsobem je možné nanášet vrstvu betonu na velké plochy v krátkém čase.

Nejčastější využití této technologie je při statickém zajištění svahů, sesuvů a stavebních jam. Rozsáhlá oblast použití je rovněž při sanacích.