BETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

V oblasti betonových konstrukcí poskytuje firma MOBIKO plus a.s. kompletní řešení od vyprojektování až po konečné předání díla. Jedná se především o retenční nádrže, kalové jímky, mosty a monolitické konstrukce.

Stavby retenčních a akumulačních nádrží začíná betonáží železobetonové vany odpovídajících rozměrů, pokračuje instalací bednícího systému, uložením výstuže a končí betonáží stropní desky.

Stavby jsou vedeny odbornými pracovníky s autorizací.