Komunikace

Realizace komunikací byla zahájena kvůli nutnosti operativně reagovat na požadavky investorů při budování liniových staveb, které jsou ve většině případů budovány v komunikacích o zpevněných plochách. Z toho důvodu začala firma realizovat technologii hutnění a pokládání různých druhů povrchů (živice, beton, dlažba). V roce 2015 byla zakoupena vlastní technologie (finišery a tandemové válce) na pokládání živičných a betonových povrchů.

Rovněž naše firma realizuje pokládku speciálních povrchů pro sportoviště a tartanové dráhy.