Inženýrské sítě

Zaměření na inženýrské sítě je nejdůležitější náplí společnosti MOBIKO plus, a.s. Soustřeďujeme se na přípravu a realizaci vodohospodářských staveb (kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodů, revitalizaci a úpravu toků).

Dále provádíme budování horkovodů, plynovodů a telekomunikačních sítí.