Novinky

Projekt R-MAT SEPARACE - EKOLOGICKÁ APLIKACE 

EU-Evropsý fond

Projekt se zabývá novým a inovativním řešením v oblasti zpracování asfaltového recyklátu (RAP) tak, aby se maximálně umožnilo jeho další použití v asfaltových směsích pro výstavbu silnic a dálnic.Projekt ,,Torifikace"  

EU-Evropsý fond

Projekt Torifikace CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/004771

Cílem projektu je návrh, konstrukce a realizace funkční torifikační jednotky včetně obslužných technologií pro využití a recyklaci odpadní biomasy a materiálů, a následné využití a aplikace vzniklých produktů a materiálů ke zlepšení vlastností půdy.Máme nové stránky 

Od 1.1.2013 byly spuštěny naše nové webové stránky.