Novinky

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2016 

Valná hromada_2016_1
Valná hromada 2016  Pozvánka na Valnou hromadu představenstva obchodní společnosti MOBIKO plus a.s.


Dokončené stavby v roce 2018 

Sazovice - odkanalizování

Kanalizace Kněževes II a III etapa

Dešťová a splašková kanalizace Výpusta - Police, I. etapa



Projekt ,,Torifikace"  

EU-Evropsý fond

Projekt Torifikace CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/004771

Cílem projektu je návrh, konstrukce a realizace funkční torrefikační jednotky, včetně obslužných technologií pro využití a recyklaci odpadní biomasy a materiálů a následné využití a aplikace vzniklých produktů a materiálů ke zlepšení vlastností půdy.



PF 2017 

PF 2017
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje kolektiv zaměstnanců MOBIKO plus a.s.


PF 2016 

PF 2016
Příjemné Vánoce a šťastný Nový rok 2016 Vám přeje kolektiv firmy MOBIKO plus a.s.


Dokončení stavby ,,Horní Loučky - kanalizace a ČOV" 

Dokončení stavby ,,Horní Loučky - kanalizace a ČOV"

Kategorie: betonové konstrukce  - ČOV a kanlizace

Délka projektu: 08/2014 - 07/2015



Zahájena stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Police II.etapa 

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 11/2015 - 10/2016



Zahájena stavba: Prodejna Billa - Ostrava Mariánské Hory 

Kategorie: Betonové konstrukce - kanalizace, komunikace

Délka projektu: 11/2015 -12/2015



Dokončení stvaby ,,Janová, splašková kanalizace" 

Kategorie: Betonové konstrukce -  kanalizace

Délka projektu: 08/2014 - 09/2015



Dokončení stvaby Kanalizace a ČOV Hartmanice 

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 09/2014 - 09/2015



Dokončení rekonstrukce mostu v Kopřivnicie 

Dokončení rekonstrukce mostu v Kopřivnicie

Kategorie: Betonové konstrukce

Délka projektu: 11/2012 - 11/2013



ČOV - Loučná 

ČOV - Loučná

Kategorie: betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 5/2012 - 10/2013



Dokončení ČOV - Bartošovice 

Dokončení ČOV - Bartošovice

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Délka projektu: 6/2012 - 8/2013

 



Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod - Leština, kanalizace Hrabišín 

Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod - Leština, kanalizace Hrabišín

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace, hloubkové zakládání staveb

Délka projektu: od 07.2012 do 09.2013



Otevření ČOV Lhota Rapotina 21.11.2012 

Otevření ČOV Lhota Rapotina 21.11.2012

Dne 21.11.2012 proběhlo slavnostní otevření ČOV v obci Lhota Rapotina. Realizace této stavby byla započata dne 1.4.2011 a dokončena 30.11.2012. Naše firma se této stavby účastnila jako generální dodavatel. 



Zahájení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Loučné 

Zahájení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Loučné

V dubnu 2012 byla započata realizace německo-českého projektu odvádění a čištění odpadních vod Čisté vody horní Krušnohoří Loučná - kanalizace a čistírna odpadních vod. 



Máme nové stránky 

Od 1.1.2013 byly spuštěny naše nové webové stránky.