Projekt R-MAT SEPARACE - EKOLOGICKÁ APLIKACE

Projekt se zabývá novým a inovativním řešením v oblasti zpracování asfaltového recyklátu (RAP) tak, aby se maximálně umožnilo jeho další použití v asfaltových směsích pro výstavbu silnic a dálnic.

Novým způsobem separace získáme efektivnější vstupní materiálové složky pro následnou výrobu asfaltové směsi. Tato směs se bude zásadně funkčně lišit a řešit problematiku aplikace množství RAP jiným způsobem. Dojde tak k pozitivnímu přínosu na poli recyklace a snížení environmentálních dopadů, kdy bude mnohem snadnější dodržet normované požadavky na využití starých pokladových materiálů a snížení těžby a s tím spojených vlivů při zpracování primární suroviny. Hlavní náplní projektu je vytvoření separační linky a nové asfaltové směsi, které budou mít uplatnění v oblasti recyklací stavebních odpadů a subjektů zabývajících se výrobou asfaltových směsí.

EU-Evropsý fond