Položky se štítkem "komunikace"

Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - kanalizace 

Investor: VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

Termín realizace: 12/2017 - 06/2020Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a ul. Pod Obecníkem - ŘAD 1 a 2 

Investor: Město Zubří

Termín realizace: 04/2019 - 07/2019Oprava komunikace do Mečůvky a za Valaškou 

Investor: Obec Horní Bečva

Termín realizace: 04/2019Lhota nad Moravou - odkanalizování 

Investor: Obec Náklo

Termín realizace: 02/2019 - 04/2020III/35116 Budíkovice průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace 

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Termín realizace: 2018Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná 

Investor: Obec Písečná

Termín realizace: 03/2018 - 10/2019Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel 

Investor: Obec Horní Bečva

Termín realizace: 03/2018 - 03/2019Sazovice - odkanalizování 

Investor: Obec Sazovice

Termín realizace: 08/2017 - 08/2018Kanalizace Kněževes II. a III. etapa 

Investor: Městys Kněževes

Termín realizace: 09/2017 - 09/2018Hory - kanalizace 

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 05/2016 - 09/2017Kanalizace Valašské Příkazy 

Investor: Obec Valašské Příkazy

Termín realizace: 06/2017 - 11/2017Bolešiny - kanalizace a ČOV 

Investor: Obec Bolešiny

Termín realizace: 05/2016 - 08/2017Výstavba kanalizace a ČOV Nechánice - I. etapa 

Investor: Obec Sulice

Termín realizace: 04/2016 - 10/2016

 Kanalizace a ČOV Huzová 

Investor: Obec Huzová

Termín realizace: 04/2014-08/2015

 Silnice II/432 Střílky - Lískovec 

Investor: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 05/2015 - 10/2015Horní Loučky - kanalizace a ČOV 

Investor: Obec Horní Loučky

Termín realizace: 08/2014 - 07/2015

 Kanalizace a ČOV Hartmanice 

Investor: Obec Hartmanice

Termín realizace: 09/2014 - 09/2015Janová, splašková kanalizace 

Investor: Město Janová

Termín realizace: 08/2014 - 09/2015Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva 

Investor: COMMODUM, spol. s r.o.

Termín realizace: 09/2014 - 06/2015ČOV Chyše 

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 11/2013 - 11/2014Jáchymov - Mariánská ČOV 

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 04/2013 - 03/2014

 Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek 

Investor: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 05/2012 - 05/2014