AVION SHOPPING PARK OSTRAVA - EXTENSION NORTH

Investor: GEMO Olomouc

Termín realizace: 05/2011 - 10/2011

Na této stavbě se naše firma podílela jako subdodavatel pro firmu GEMO Olomouc. Byly realizovány tyto stavební objekty: SO 411.6 - Splašková kanalizace, SO 411.11 - Retenční nádrž dešťových vod, SO 411.12 - Areálový vodovod a dopojení splaškové kanalizace.

Při výstavbě byla vybudována svahovaná stavební jáma o rozměreh 50 x 100 m, bylo vytěženo celkem 20 000 m3 zeminy a základová spára byla na kótě -10 m.


AVION SHOPPING PARK OSTRAVA - EXTENSION NORTH
Montáž OLTMontáž OLTTechnikaVýstavba retenční nádrřeVýstavba retenční nádržeVýstavba retenční nádrže