Bartošovice - kanalizace a ČOV

Investror : ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 05/2012 - 09/2014

Výstavba čistírny odpadních vod pro 1600 EO, část nové splaškové kanalizace o délce 2150 m, výstavba čerpacích stanic, tlakové kanalizace a kanalizačních přípojek.


Bartošovice - kanalizace a ČOV