Loučná - ČOV a kanalizace

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 5/2012 - 10/2013

Výstavba ČOV pro 850 EO a hlavního stokového řadu v celkové délce 2534 m včetně kanalizačních odboček pro přípojky. 


Loučná - ČOV a kanalizace
Loucna-012.jpgloucna-2012-106.jpgloucna-2012-111.jpgLoucna-a-Marianska-006.jpgmarianska-zlechovloucna-037.jpg