Dešťová a splašková kanalizace Výpusta - Police, I. etapa

Investor: Obec Police

Termín realizace: 01/2018 - 09/2018

Výstavba gravitační splaškové kanalizace - I. část

V rámci této dílčí části byla vybudována gravitační splašková kanalizace v délce 165 m a kanalizační přípojky, část trasy byla vedena v souběhu s nově budovanou dešťovou kanalizací.

Výstavba gravitační splaškové kanalizace - II. část

V rámci této dílčí části byla vybudována gravitační splašková kanalizace v délce 305,7 m a kanalizační přípojky, část trasy byla vedena v souběhu s nově budovanou dešťovou kanalizací.

Výstavba gravitační dešťové kanalizace

V rámci této dílčí části byla vybudována gravitační dešťová kanalizace z potrubí hladkého plnostěnného PP SN10 v délce 323 m dimenze DN200 a 86 m dimenze DN250, součástí bylo i vybudování kanalizačních přípojek z potrubí PP hladkého plnostěnného PP SN10 DN150. Součástí bylo zřízení akumulačních zasakovacích objektů z boxů Q-BIC. Část trasy byla vedena v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací.