Kanalizace a ČOV Mikulůvka

Investor: COMMODUM, spol. s r.o.

Termín realizace: 01/2013 - 09/2013

Výstavba ČOV pro 800 EO, vybudování hlavního stokového řadu v celkové délce 853 m a kanalizačních odbočení.