Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a kanalizace

Investor: TENZA, a.s.

Termín realizace: 09/2008 - 08/2009

Výstavba biologické ČOV pro 1380 EO se sdruženým reaktorem tvořeným aktivační a dosazovací nádrží a realizace kanalizačních stok o celkové délce 3470 m.  


Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a kanalizace