Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a kanalizace

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: TENZA a.s.

Délka projektu: od 25.9.2008 do 31.8.2009

Naše firma se na této stavbě podílela jako subdodavatel pro firmu TENZA a.s. V rámci výše uvedené akce byla realizována výstavba ČOV vč. souvisejicích stavebních objektů a jednotlivé kanalizační řády. Konkrétně byla vybudována biologická čistírna odpadních vod se sdruženým reaktorem tvořeným aktivační a dosazovací nádrží a realizaci části kanalizačních stok v dimenzích DN 600 až DN 300. Celková kapacita realizované ČOV činila 1380 EO. 


Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a kanalizace