Modernizace trati Veselí nad Lužnicí- Tábor, 1 část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Kategorie: Betonové konstrukce - propustky a mosty

Investor: SŽDC s.o., ČD a.s.

Délka projektu: 2007 - 2008

Modernizace úseku Doubí u Tábora - Tábor byla součástí výstavby systému železničních tranzitních koridorů v ČR, jejichž účelem bylo zavedení traťové rychlosti na 160 km/h a celkové zlepšení úrovně a bezpečnosti železniční dopravy. Investorem této stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zastoupená akciovou společností České dráhy. Hlavním zhotovitel stavby byla firma VIAMONT DSP a.s. a naše firma prováděla subdodávku mostního objektu.


Modernizace trati Veselí nad Lužnicí- Tábor, 1 část, úsek Doubí u Tábora - Tábor