Mrsklesy - splašková kanalizace a ČOV

Investor: COMMODUM, spol. s r.o.

Termín realizace: 4/2013 - 11/2013

Výstavba ČOV pro 680 EO, vybudování hlavního stokového řadu v celkové délce 1550 m a kanalizační odbočení v délce 451 m.


Mrsklesy - splašková kanalizace a ČOV