Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV

Investor: IMOS Brno, a.s.

Délka projektu: od 10.2011 do 11.2012

Předmět díla: ČOV SO 04.01 - příprava území, SO 04.02 - sdružený provozní objekt ČOV, SO 04.03 - komunikace a zpevněné plochy, SO 04.04 - spojovací potrubí, SO 04.05 - vnitřní kanalizace a odpad z ČOV, SO 04.06 - terénní a sadové úpravy, SO 04.07 - oplocení ČOV, SO 04.09a - vodoměrná šachta, soustava vodoměrných armatur dle přiložené specifikace.


Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV