Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV

Investor: IMOS Brno, a.s.

Termín realizace: 10/2011 - 11/2012

Předmět díla: ČOV SO 04.01 - příprava území, SO 04.02 - sdružený provozní objekt ČOV, SO 04.03 - komunikace a zpevněné plochy, SO 04.04 - spojovací potrubí, SO 04.05 - vnitřní kanalizace a odpad z ČOV, SO 04.06 - terénní a sadové úpravy, SO 04.07 - oplocení ČOV, SO 04.09a - vodoměrná šachta, soustava vodoměrných armatur 


Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV