Optimalizace trati Plzeň- Stříbro

Kategorie: Betonové konstrukce - propustky a mosty

Investor: SŽDC s.o., ČD a.s.

Délka projektu: od 2005 - 2009

Stavba ,, Optimalizace trati Plzeň- Stříbro" začala v ŽST Plzeň Jižní předměstí v km 351,425 a končila v ŽST Stříbro v km 381,485. Traťový úsek je součástí III. tranzitního koridoru Mosty u Jablůňkova st. hr.- Cheb st.hr.

Naše firma provedla jako subdodavatel společnosti VIAMONT DSP a.s následující SO: SO 44-34-31 - Protihlukvá stěna km 361,35 - 361,81 vpravo, SO 44-38-01 - Železniční most v ev. km 361,468, SO 44-38-02 - Železniční most v ev. km 362,050. Stavební práce byly prováděny s vysokými nároky na úroveň koordinace v nepřetržitých výlukách bez přerušení železničního provozu v sousední koleji.


Optimalizace trati Plzeň- Stříbro