Optimalizace trati Plzeň - Stříbro

Investor: VIAMONT DSP a.s.

Termín realizace: 2005 - 2009

Stavba "Optimalizace trati Plzeň - Stříbro" začíná v ŽST Plzeň Jižní předměstí v km 351,425 a končila v ŽST Stříbro v km 381,485. Traťový úsek je součástí III. tranzitního koridoru Mosty u Jablůňkova st. hr. - Cheb st.hr.

Naše firma provedla jako subdodavatel společnosti VIAMONT DSP a.s následující SO: SO 44-34-31 - Protihlukvá stěna km 361,35 - 361,81 vpravo, SO 44-38-01 - Železniční most v ev. km 361,468, SO 44-38-02 - Železniční most v ev. km 362,050. Stavební práce byly prováděny s vysokými nároky na úroveň koordinace v nepřetržitých výlukách bez přerušení železničního provozu v sousední koleji.


Optimalizace trati Plzeň - Stříbro