Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obytný soubor BI1 v obci Veselá

Investor: Obec Veselá

Termín realizace: 12/2018 - 01/2019

Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace a nového vodovodu vedeného v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací. Vodovod byl zhotoven bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem, kanalizace byla zhotovena výkopem.