Prodloužení vodovodu Horní Bečva - Pod Hrází

Investor: Obec Horní Bečva

Termín realizace: 05/2019 - 07/2019

Výstavba nového vodovodního řadu celkové délky 493,8 m, z toho 220 m bylo realizováno řízeným protlakem.