Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany, Strachotín - I. etapa

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: Sefimota a.s.

Délka projektu: od 10.2006 do 11.2007

Naše firma zajišťovala subdodávku pro firmu Sefimota a.s. Byla realizována výstavba čističky odpadních vod a kanalizace včetně dodávky technologií, 19,5 km kanalizačního řádu, 5,8 km přípojek s kapacitou 3000 EO.


Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany, Strachotín - I. etapa