Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany, Strachotín - I. etapa

Investor: Sefimota a.s.

Termín realizace: 10/2006 - 11/2007

Naše firma zajišťovala subdodávku pro firmu Sefimota a.s. Byla realizována výstavba ČOV pro 3000 EO včetně dodávky technologie, vybudování kanalizace včetně přípojek. 


Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany, Strachotín - I. etapa