Staré Sedliště, Úšava - tlaková kanalizace

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 05/2018 - 11/2018

Výstavba tlakové kanalizace prováděna výkopem a řízenými protlaky v celkové délce 1472,02 m včetně přípojek. Realizace podchodu pod potokem, opravy komunikací po výkopech.