Vodovod Lutín - propojení Lutín - Třebčín

Investor: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 08/2011 - 04/2012

Realizace vodovodního řadu bezvýkopovou technologií v dimenzích d90 a d110, doplnění rozvodné sítě a její propojení, výstavba AT stanice. 

 


Vodovod Lutín - propojení Lutín - Třebčín