Vodovod Lutín - propojení Lutín - Třebčín

Kategorie: Inženýrské sítě - vodovod

Investor: ARKO Technology a.s.

Délka projektu: od 08.2011 do 05.2012

Předmětem realizace bylo zhotovení těchto stavebních objektů:

SO 01 - Doplnění rozvodné sítě Lutín, SO 02 - Propojení Lutín - Třebčín, SO 03 - AT stanice - stavební část.

 


Vodovod Lutín - propojení Lutín - Třebčín