Vodovod Veselí u Oder

Kategorie: inženýrské sítě - vodovod

Investor: Město Odry

Délka projektu: 11/2013 - 09/2014

Stavba obsahovala výstavbu nových vodovodních řádů DN 50 - DN 100 mm v celkové délce 2 095 m a výstvabu ATS pro HTP Veselí.