Vodovod Veselí u Oder

Investor: Město Odry

Termín realizace: 11/2013 - 09/2014

Výstavba nových vodovodních řadů v dimenzích DN 50 - DN 100 v celkové délce 2095 m a výstavbu AT stanice pro HTP Veselí.