Bolešiny - kanalizace a ČOV

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: Obec Bolešiny

Termín realizace: 05/2016 - 08/2017

Dílo obsahovalo:

Výstavbu nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 800 EO s nízkozátěžovou aktivací. Podzemní část tvoří železobetonové nádrže, nadzemní část je z části zděná a z části dřevostavba. Výstavbu gravitační splaškové kanalizace v délce 1542 m, kanalizačních přípojek, opravu komunikací po výkopech s asfaltovým povrchem.V průběhu stavby byly na kanalizaci zhotoveny 4 prefabrikované betonové odlehčovací komory.


Bolešiny - kanalizace a ČOV