Bolešiny - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Bolešiny

Termín realizace: 05/2016 - 08/2017

Výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 800 EO s nízkozátěžovou aktivací. Podzemní část tvoří železobetonové nádrže, nadzemní část je z části zděná a z části dřevostavba. Výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 1542 m, vybudování veřejné části kanalizačních přípojek, oprava komunikací po výkopech s asfaltovým povrchem. V průběhu stavby byly na kanalizaci zhotoveny 4 prefabrikované betonové odlehčovací komory.


Bolešiny - kanalizace a ČOV