ČOV Chyše

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech

Délka projektu: 11/2013 - 11/2014

Dílo obsahovalo výstavbu ČOV pro 750 EO včetně technologické části a příjezdové komunikace.