Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva

Investor: COMMODUM, spol. s r.o.

Termín realizace: 09/2014 - 06/2015

Vybudování oddílné kanalizace na území obcí a následnému napojení 1036 obyvatel na tuto kanaliazci. V rámci projektu byly také vybudovány 3 čerpací stanice a byla provedena rekonstrukce místní komunikace.