Horní Loučky - kanalizace a ČOV

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: Obec Horní Loučky

Délka projektu: 08/2014 - 07/2015

 

Dílo obsahovalo výstavbu nové mechanicko-biologické ČOV pro 330 EO, 1 ks ČS v ČOV a 1 ks ČS na výtlaku, nové splaškové kanalizace v celkové délce 1630 metrů z plastového potrubí o průměru DN 250, 100 ks přípojek v celkové délce 479 metrů a výtlačný řád v délce 271 metrů. Součástí díla byla i obnova asfaltových komunikací a zpevněných povrchů.


Horní Loučky - kanalizace a ČOV