Horní Loučky - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Horní Loučky

Termín realizace: 08/2014 - 07/2015

 

Výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pro 330 EO, vybudování čerpacích stanic, nové splaškové kanalizace v celkové délce 1630 m z plastového potrubí o průměru DN 250, kanalizačních přípojek v celkové délce 479 m a výtlačný řád v délce 271 m. Součástí díla byla i obnova asfaltových komunikací a zpevněných povrchů.


Horní Loučky - kanalizace a ČOV