Hory - kanalizace

Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Termín realizace: 05/2016 - 09/2017

Výstavba gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 3535,3 m z kameninového potrubí včetně osazení betonových revizních šachet, výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek, zhotovení protlaku pod komunikací, oprava stávající betonové kanalizace bezvýkopovou technologií, oprava komunikací po výkopech s asfaltovým povrchem.