Hory-kanalizace

Kategorie: betonové konstrukce - kanalizace

Imvestor: Vodohospodářské sdružení obcí západních  Čech

Termín realizace: 05/2016 - 09/2017

Dílo obsahovalo:

Výstavbu gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 3535 m z kameninového potrubí včetně osazení betonových revizních šachet, výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek, zhotovení protlaku pod komunikací, opravu stávající betonové kanalizace bezvýkopovou technologií, opravu komunikací po výkopech s asfaltovým povrchem.