III/35116 Budíkovice průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Termín realizace: 2018

Oprava krajské komunikace v rozsahu 2239 m2 s asfaltovým povrchem.