Kanalizace a ČOV Hartmanice

Kategorie: Betonové konstrukce - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Hartmanice

Délka projektu: 09/2014 - 09/2015

Stavba ,,Kanalizace a ČOV Hartmanice" obsahovala výstavbu ČOV pro 450 EO, vybudování kanalizačních stok v délce 3 361 metrů, veřejných částí kanalizačních přípojek v délce 413 metrů, vodovodní přípojku v délce 413 metrů, přípojku NN v délce 580 metrů a příjezdovou komunikaci s asfaltobetonovým krytem o ploše 595 m2.

Součástí těchto objektů bylo zhotovení části kanalizace bezvýkopovou technologií v profilu D315 mm v délce 243 metrů a obnova komunikací po výstavbě kanalizace.